Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2017

5887 555c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadrunkwhipster drunkwhipster

August 08 2017

8812 20b0 500

romantisme-pornographique:

Bartek Śnieciński, Perfection series, Barbie #017, n/d.

Reposted fromsexygoodies sexygoodies viakwasmilosz kwasmilosz

August 04 2017

Once upon a time I was falling in love
But now I'm only falling apart
— Bonnie, niezwykła Bonnie.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty

August 02 2017

7545 6385
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz
Reposted fromparkaboy parkaboy viaantonim antonim
2647 3642 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viachowder chowder
6859 c646 500
Reposted fromDennkost Dennkost viachowder chowder
6210 8d84 500
Reposted fromrichardth richardth viaantonim antonim
Zmęczony burz szaleństwem, jak statek pijany,
Już niczego nie pragnę, jeno wielkiej ciszy
I kogoś, kto zrozumie mój żal nienazwany,
Kogoś, kto mą bezsłowną tęsknotę usłyszy;

Kogoś, kto jasną duszą życie mi przepoi,
Iżbym w spokoju bożym wypoczął po męce,
Kogoś, kto rozszalałe serce uspokoi,
Kładąc na moje oczy miłosierne ręce.

Idę po szczęście swoje. Po ciszę. Do kogo?
Którędy? Ach, jak ślepiec! Zwyczajnie - przed siebie.
I wiem, że zawsze trafię, którą pójdę drogą,
Bo wszystkie moje drogi prowadzą do Ciebie.
— Julian Tuwim

July 30 2017

2713 f270
Reposted fromdaelmo daelmo viakwasmilosz kwasmilosz
1439 6b4e
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viasober sober
7468 4d10
Reposted fromsosna sosna viasober sober
5394 a884
Reposted fromfungi fungi viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz

July 19 2017

Lekki zawrót głowy

Nic już nie mów, lepiej tańczmy
mimo woli, bliskoznaczni
słowa mają kolce
słowa chodzą stadem
nie chcę, nie rozumiem
jutro jadę

Po co mówić, lepiej tańczmy
mimo woli, bliskoznaczni
słowa niosą słowa
ciężkie jak nadbagaż
nie chcesz, nie rozumiesz
nie pomagasz

Zapraszam cię na wir
na zawrót głowy
na sen muzyczny i malinowy
Zapraszam cię
Zapraszam cię na wiatr
na zawrót głowy
na koktajl z deszczu
i z nocnej mowy

Oczy, oczy, tańczmy, tańczmy
noc ma zapach pomarańczy
słowa mają dzieci
niecierpliwe gesty
te spóźnione żale
i te wczesne

Słowa mają kolce
słowa chodzą stadem
nie chcę, nie rozumiem
jutro jadę

Słowa niosą słowa
ciężkie jak nadbagaż
nie chcesz, nie rozumiesz
nie chcesz, nie pomagasz

Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viastonerr stonerr

July 04 2017

5092 3104 500
Reposted fromgta-v gta-v
5191 ff75 500

meenadhawan:

keiynalonsdale Shooting my first scene for Season 4! Bout to make all these villains out here my bitch 🤙🏾🍦

Reposted fromtwijfelaar twijfelaar

June 29 2017

Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastonerr stonerr

June 21 2017

4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viaiblameyou iblameyou
4789 7a9f
Reposted fromretro-girl retro-girl vianoticeable noticeable
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl