Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

Lekki zawrót głowy

Nic już nie mów, lepiej tańczmy
mimo woli, bliskoznaczni
słowa mają kolce
słowa chodzą stadem
nie chcę, nie rozumiem
jutro jadę

Po co mówić, lepiej tańczmy
mimo woli, bliskoznaczni
słowa niosą słowa
ciężkie jak nadbagaż
nie chcesz, nie rozumiesz
nie pomagasz

Zapraszam cię na wir
na zawrót głowy
na sen muzyczny i malinowy
Zapraszam cię
Zapraszam cię na wiatr
na zawrót głowy
na koktajl z deszczu
i z nocnej mowy

Oczy, oczy, tańczmy, tańczmy
noc ma zapach pomarańczy
słowa mają dzieci
niecierpliwe gesty
te spóźnione żale
i te wczesne

Słowa mają kolce
słowa chodzą stadem
nie chcę, nie rozumiem
jutro jadę

Słowa niosą słowa
ciężkie jak nadbagaż
nie chcesz, nie rozumiesz
nie chcesz, nie pomagasz

Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viastonerr stonerr

July 04 2017

5092 3104 500
Reposted fromgta-v gta-v
5191 ff75 500

meenadhawan:

keiynalonsdale Shooting my first scene for Season 4! Bout to make all these villains out here my bitch 🤙🏾🍦

Reposted fromtwijfelaar twijfelaar

June 29 2017

Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastonerr stonerr

June 21 2017

4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viaiblameyou iblameyou
4789 7a9f
Reposted fromretro-girl retro-girl vianoticeable noticeable

June 13 2017

2384 650e
nothing lasts forever
Reposted fromstonerr stonerr viareloveution reloveution

June 07 2017

Trafił swój na swego
i dobrze im tak.
No, dobrze im tak, niech się całują,
a przechodniom co do tego?

Trafił swój na swego,
nie obchodzi ich nikt.
Opierunek i wikt
zamienili na poezję u Dantego.

Wyłączyli telefon,
nie poznają znajomych,
tak się cieszą i cieszą,
jakby to był ich pomysł.

Trafił swój na swego,
i dobrze im tak,
i w grudniu śpiewa im ptak,
w oczach tańczy im świat.
— Agnieszka Osiecka
8242 3dff
Reposted fromoll oll viakociolek kociolek
8245 0473 500
Reposted fromoll oll viakociolek kociolek

May 30 2017

0364 1c7f
Reposted fromsarazation sarazation viathenatuss thenatuss
8591 1115 500
Reposted fromkrzysk krzysk viashakeme shakeme

May 24 2017

0163 4de6
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viareloveution reloveution
0151 2b46 500

andrewharlow:

picasso photographed by gjon mili, 1949

May 23 2017

8664 8f1a 500
Reposted fromowca owca viairmelin irmelin
Reposted fromzielono zielono viastonerr stonerr
8095 78ad 500
Reposted fromtfu tfu viaantonim antonim
Reposted fromnebthat nebthat viacoolekuh coolekuh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl