Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2016

7414 2dcc
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viakartoNik kartoNik

August 24 2016

Wstałem i poszedłem do łazienki. Nie miałem ochoty patrzeć w lustro, ale spojrzałem. Zobaczyłem na swojej twarzy przygnębienie i wyraz rezygnacji. Wielkie ciemne wory pod oczami. Pod małymi tchórzliwymi oczkami, jak u szczura, kurwa, schwytanego przez kota. Moja skóra wyglądała tak, jakby przestała się starać. Jakby była zdegustowana tym, że należy do mnie. Brwi zwisały mi na oczy, poskręcane, szalone; brwi szaleńca. Straszne. Wyglądałem obrzydliwie.
— Charles Bukowski "szmira"
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaRudeGirl RudeGirl
7523 c683
Reposted from17november 17november viaolcc olcc
7674 719a
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viajenny-rose jenny-rose
7423 eaa4 500
Reposted fromtereska tereska viaRuda-z-Huty Ruda-z-Huty
9955 939a 500
Przybora.
Reposted fromksiazezycia ksiazezycia viaStonerr Stonerr
Kończy się lato. W tym roku wyjątkowo szybko, choć powtarzam tak co rok. Jestem starsza o rok, ale w mojej głowie wieku nie widać. Myślimy o niespełnionych marzeniach, zakończonych znajomościach, przelotnych romansach. O tym co mogło się stać choć nigdy się nie wydarzyło. Dręczymy się przeszłością, gdzie teraz mogłybyśmy być i z kim. Przyjdzie jesień, potem zima. Nasze myśli będą bez zmian.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
Reposted fromtfu tfu viaantonim antonim

August 23 2016

7160 5483 500
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viaHypothermia Hypothermia
7997 c724
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawhoever whoever
6382 ee75 500
Reposted fromsocurly socurly viahesiamela hesiamela
Reposted fromfalconwing falconwing viahesiamela hesiamela
9317 d68a 500
Reposted fromenisha enisha viaStonerr Stonerr

August 22 2016

0280 d7ac
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
6264 8dd6
Reposted fromLeoPopeo LeoPopeo viacoolekuh coolekuh
> I'm so lonely
> *At least you're not a chair*
> That's right!
Reposted fromeduarten eduarten viaantonim antonim
2743 1d97
Reposted fromfelicka felicka viaantonim antonim
9791 1bd2
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaantonim antonim
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl